طراگاه | مرجع دکوراسیون منزل، معماری داخلی و طراحی داخلی

ورود / ثبت نام
FA EN

دنبال کنید

ارسال پیام

سیلک گوهر

سیلک گوهر

چینی بهداشتی چینی کرد گلسار فارس پارس سرام
09121005958
021-77430093
sialckgohar2105@gmail.com
http://sialck-gohar.com/

محصولات بازگشت

توالت فرنگی یونیک | گلسار فارس

توالت فرنگی یونیک | گلسار فارس

ویژگی های توالت فرنگی یونیک : یکسال گارانتی شستشوی کامل کاسه طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق، شفاف، ضدجرم و بادوام ارتفاع مناسب کاسه و سهولت استفاده قدرت مکش بالا با حداقل مصرف آب نصب و تست مکانیزم بر روی فرنگی در کارخانه ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب،درب دوبل و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالای شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایران و استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید .
توالت فرنگی گریس |گلسار فارس

توالت فرنگی گریس |گلسار فارس

ویژگی های توالت فرنگی گریس : یکسال گارانتی شستشوی کامل کاسه طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق، شفاف، ضدجرم و بادوام ارتفاع مناسب کاسه و سهولت استفاده قدرت مکش بالا با حداقل مصرف آب نصب و تست مکانیزم بر روی فرنگی در کارخانه ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب،درب دوبل و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالای شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایران و استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید .
روکابینتی اسمارت | گلسار فارس

روکابینتی اسمارت | گلسار فارس

مشخصات روکابینتی اسمارت : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
روکابینتی سیلور | گلسار فارس

روکابینتی سیلور | گلسار فارس

مشخصات روکابینتی سیلور : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
توالت فرنگی آنجل |گلسار فارس

توالت فرنگی آنجل |گلسار فارس

ویژگی های توالت فرنگی آنجل : یکسال گارانتی شستشوی کامل کاسه طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق، شفاف، ضدجرم و بادوام ارتفاع مناسب کاسه و سهولت استفاده قدرت مکش بالا با حداقل مصرف آب نصب و تست مکانیزم بر روی فرنگی در کارخانه ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب،درب دوبل و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالای شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایران و استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید .
توالت فرنگی الیت | گلسار فارس

توالت فرنگی الیت | گلسار فارس

ویژگی های توالت فرنگی الیت : یکسال گارانتی شستشوی کامل کاسه طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق، شفاف، ضدجرم و بادوام ارتفاع مناسب کاسه و سهولت استفاده قدرت مکش بالا با حداقل مصرف آب نصب و تست مکانیزم بر روی فرنگی در کارخانه ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب،درب دوبل و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالای شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایران و استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید .
روکابینتی اوپال 60 | گلسار فارس

روکابینتی اوپال 60 | گلسار فار ...

مشخصات روکابینتی اوپال ۶۰ : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
روکابینتی اوپال 50 | گلسار فارس

روکابینتی اوپال 50 | گلسار فار ...

مشخصات روکابینتی اوپال ۵۰ : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
روکابینتی فلورا جدید | گلسار فارس

روکابینتی فلورا جدید | گلسار ف ...

مشخصات روکابینتی فلورا جدید : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
روکابینتی گراویتی 75 | گلسار فارس

روکابینتی گراویتی 75 | گلسار ف ...

مشخصات روکابینتی گراویتی۷۵ جدید : طراحی زیبا در جزئیات سطح کاملا بهداشتی و نظافت آسان لعاب براق ، شفاف ، ضد جرم و بادوام عمق مفید کاسه و عدم ترشح آب به همراه کابینت تمام pvc درب های پمپی ارائه شده در بسته بندی کارتن به همراه پیچ نصب و راهنمای نصب مقاومت بالا نسبت به شوک های حرارتی و رطوبتی ، طول عمر و مقاومت به ترکهای تأخیری مقاومت بالا شیمیایی در مقابل اسیدها و بازها (مطابق با استاندارد ۶۹۶ ایرانو استاندارد BS-3402 انگلستان) برای اطلاع از قیمت ها و درصدها با واحد بازرگانی شرکت تماس بگیرید.
Saturday , 27 May , 02:59