طراگاه | مرجع دکوراسیون منزل، معماری داخلی و طراحی داخلی

ورود / ثبت نام
FA EN

دنبال کنید

ارسال پیام

مبل مرکزی | CF

مبل مرکزی | CF

تولیدکننده مبلمان فضای باز
09121261463
02176344865
02189787314
moblemarkazi.cf@gmail.com
http://moblemarkazi.com

محصولات بازگشت

MODEL: RAKCHAIR

MODEL: RAKCHAIR

مدل: راک چیر(rakchair) قیمت مصرف کننده تهران:270/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:300/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):87.4$ با قیمت ویژه و استثنایی،،، -تحویل در محل مورد نظرشما
MODEL: S

MODEL: S

مدل: اس (s) قیمت مصرف کننده تهران:960/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/020/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):311$ -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 135کیلوگرم
MODEL: W

MODEL: W

مدل: دبلیو (w) قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):470$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 250کیلوگرم
MODEL: T

MODEL: T

مدل: تی (T) قیمت مصرف کننده تهران:900/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:950/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):292$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: STAR

MODEL: STAR

مدل: استار (star) قیمت مصرف کننده تهران:1/000/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/060/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):323.6$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 135کیلوگرم
MODEL: SKY

MODEL: SKY

مدل: اسکای (sky) قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):470$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: L

MODEL: L

مدل: ال (L) قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):470$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 135کیلوگرم
MODEL: KS

MODEL: KS

مدل: کا اس(ks) قیمت مصرف کننده تهران:۷۴۰/۰۰۰ قیمت مصرف کننده شهرستان:۸۰۰/۰۰۰ User Price in(Harat,Kabol,Arbil):۲۳۹.۵$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -۲۴ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: K

MODEL: K

مدل: کا (k) قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):470$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: CRAZY

MODEL: CRAZY

مدل: کریزی (Crazy) قیمت مصرف کننده تهران: هرصندلی400/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:هرصندلی 430/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):150$ با قیمت ویژه و استثنایی،،، -تحویل در محل موردنظر شما -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: CRAZY

MODEL: CRAZY

مدل: کریزی (crazy) قیمت مصرف کننده تهران: 4/000/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:4/200/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):1.295$ -تحویل در محل مورد نظر شما
MODEL: BENTCHAIR

MODEL: BENTCHAIR

مدل: بنت چیر (bentchair) قیمت مصرف کننده تهران:230/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:260/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):74.5$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: B-CHAIR

MODEL: B-CHAIR

مدل: بی-چیر (b-chair) قیمت مصرف کننده تهران:350/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:400/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):113.3$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv 24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
MODEL: D

MODEL: D

مدل: دی (D) قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):470$ -تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 250کیلوگرم
MODEL: WOOLEN

MODEL: WOOLEN

مدل:وولن (woolen) قیمت مصرف کننده تهران:750/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:820/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):242.2$ -تحویل در محل مورد نظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت کاموایی -حداکثر وزن: 135کیلوگرم
MODEL: LINE

MODEL: LINE

مدل: لاین (LINE) قیمت مصرف کننده تهران:950/000 قیمت مصرف کننده شهرستان:1/020/000 User Price in(Harat,Kabol,Arbil):307.4$ – تحویل در محل موردنظر شما -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: 135کیلوگرم
MODEL: B

MODEL: B

مدل: بی (B) قیمت مصرف کننده تهران:۱/۱۲۰/۰۰۰ قیمت مصرف کننده شهرستان:۱/۱۸۰/۰۰۰ User Price in(Harat,Kabol,Arbil):۳۶۲$ -اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای -با بافت uv -۲۴ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز -حداکثر وزن: ۱۳۵کیلوگرم -تحویل در محل مورد نظر شما
Tuesday , 27 June , 07:54